FeedControl

feedcontrol

Vi tillverkar anpassade utfodringssys- tem, från handmanövrade till fullständi- ga automatiseringar.

  • Utdelningen sker enligt angivna kilogram på angivet område och tidpunkt.
  • Den fullständiga automationen blandar fo- derkomponenter enligt recept i vagnen. De olika komponenterna sparas på databasen för att man skall kunna följa upp utfodring- en era år bakåt eller följa upp i realtid på distans.
  • Med semiautomationen görs fodret med hjälp av dator där systemet frågar efter kilo/ komponent, och därefter kvitteras med en fjärrkontroll. Också i den här modellen spa- ras komponenterna i databasen.
  • Våra automationer kan även användas ma- nuellt, och man kan gå förbi automationen om det krävs.
  • Automatisering av gamla foderautomater är också möjlig.