Referens

Marko Sorvisto

marko-sorvisto

Marko Sorvisto är bonde i tionde generationen på gården. År 1996 gjor- des generationsväxling och Marko blev husbonde. Gården har utvidgats och moderniserat i jämn takt med målsättningen att den skall var lätt- skött och hela tiden med beaktande av djurens välbe nnande. Idag har Marko 125 kor och två mjölkrobotar. Till gården hör 170 hektar jord. En stor del är arrendemark. Till sin hjälp har Mark sin fru och två anställda. Fadern som hunnit fylla 80 år hjälper också till. Marko satsar mycket på kvalitet och har egen uppfödning och seminering.

Marko Sorvisto är en nöjd kund hos T.J. Pyykkönen, där han vid era tillfällen köpt utrustning. Förutom TeeJii utfodringssystem har han också köpt tornsilon och slampumpar.

Varför just T.J. Pyykkönen som leverantör:

  • Bra kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Samarbetet med T.J.Pyykkönen har fung- erar utmärkt. Leveranserna har kommit då de utlovats och man har hållit fast vid garantitider.
  • Rediga affärer, konstaterar Marko. Marko vill absolut rekommendera före- taget till andra producenter.
  • Inhemskt arbete, bra produkter och förmånliga priser!